Bedrijfsprofiel >> Activiteiten

Executive Search

Cancrinus Search richt zich op vacaturevervulling middels executive search op het niveau van top- en senior management, directie- en kaderfuncties en commissariaten. Media search levert voor de hier bedoelde functies veelal onvoldoende resultaat op. Executive search is de meest effectieve manier om in de markt aanwezig talent op te sporen. Nadat de doelgroep zorgvuldig in kaart is gebracht worden potentiële kandidaten geïdentificeerd en geselecteerd. Kandidaten worden persoonlijk en discreet benaderd en uitgenodigd op ons kantoor waar zij een volledige toelichting ontvangen met betrekking tot het profiel van de functie.


Executive Search Systematiek:
Intake gesprek
Opstellen organisatie- en functieprofielen
Raadplegen bestand (file search)
Netwerk benadering
Kandidaten identificatie
Longlist samenstellen
Gesprekken met kandidaten
Shortlist samenstellen
Introductie kandidaten bij de opdrachtgever
Indiensttreding van de kandidaat
Evaluatie met opdrachtgever en kandidaat
Review na zes maanden

Werving & Selectie

Cancrinus Search richt zich door middel van mediasearch op vervulling van vacatures voor hoger- en middenkader. Werving en selectie via advertenties biedt in vergelijking met andere wervingsmethoden belangrijke voordelen: brede exposure, waardoor het grootst mogelijke potentieel van geschikte kandidaten wordt bereikt. Bovendien nemen reflectanten op onze advertenties zelf het initiatief tot verandering van werkkring en geven daarmee blijk van hun belangstelling in uw organisatie en zijn zeer gemotiveerd voor de betreffende vacature. De werving & selectie activiteiten spitsen zich toe op het vinden van geschikte en gemotiveerde kandidaten via gerichte advertenties en een zorgvuldige selectie- procedure. De procedure wordt gekenmerkt door efficiëntie en een korte doorlooptijd.


Werving en selectie systematiek:
Intake gesprek
Opstellen bedrijfs- en functieprofielen
Opstellen advertentietekst, media-advies en plaatsing
Verwerken respons, voorselectie
Raadplegen bestand (file search)
Uitnodigen kandidaten
Selectie interviews
Rapportage shortlist
Introductie kandidaten bij de opdrachtgever
Indiensttreding van de kandidaat
Evaluatie met opdrachtgever en kandidaat
Review na zes maanden

File Search

Onderdeel van iedere opdracht, zowel Werving & Selectie als Executive Search opdrachten is File Search. In de afgelopen tijd heeft Cancrinus Search een uitgebreide file opgebouwd van personen die te kennen gegeven hebben van baan te willen veranderen. Alle gegevens, van opleiding tot huidige functie maar ook de gewenste functie staan opgeslagen in onze file. Zo kunnen wij, naast het potentieel dat uit Search en/of Advertentiewerving verkregen wordt ook uit onze eigen files putten. Cancrinus Search stelt het op prijs de file uit te breiden met gemotiveerde switchers. Van baan veranderen? Mail uw curriculum vitae naar jobs@csearch.nl. Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en pas na uw toestemming met een opdrachtgever besproken.


Menu Activiteiten Organisatie Consultants